Ваше запитання до нас

CAPTCHA
(0512) 67-00-97
Миколаїв
Одеса
 
+38 (0512) 67-00-97
Миколаїв
Одеса

BAS Строительство. Бухгалтерия.

Програмні продукти "BAS АГРО. ERP" призначені для автоматизації управління діяльністю середніх і великих сільськогосподарських підприємств різних організаційно-правових форм. Рішення забезпечує автоматизацію всіх основних бізнес-процесів в апараті управління підприємств, а також автоматизацію бізнес-процесів виробництва продукції рослинництва або іншої супутньої продукції і/або послуг.


"BAS АГРО. ERP" автоматизує наступну галузеву специфіку рослинництва:


• Планування сільськогосподарського виробництва.
• Формування технологічних карт полів і структури посівних площ.
• Прив'язка видів робіт по полю або току до певної техніки та обладнання.
• Планування заробітної плати співробітників і відрахувань в розрізі підрозділів.
• Визначення планової потреби в матеріально-технічних і фінансових ресурсах.
• Планування сум нарахованої амортизації.
• Визначення планових сум нарахувань по паях.
• Формування планової структури витрат по культурах і полях.
• Формування підсумкових документів річного планування: баланс продукції рослинництва,
зведена потреба в ПММ, МТР тощо.
• Формування планів продажів продукції рослинництва.
• Формування бюджетів на підставі планів по рослинництву.

• Оперативний облік сільгоспробіт і послуг.
• Формування вартості прямих і непрямих витрат по культурах в розрізі полів.
• Деталізований аналіз фактичних витрат в розрізі полів, культур,
різних видів робіт і врожаю з кожного поля.
• Централізований облік в масштабах географічно розподіленого підприємства.
• Облік автотранспортних, механізованих та немеханізованих сільськогосподарських,
а також ремонтних робіт, що виконуються співробітниками для власних підрозділів,
а також для сторонніх замовників.
• Облік фактично використаних матеріально-технічних ресурсів.
• Оперативний облік робіт і продукції на току.
• Можливе використання вагового терміналу.
• Оформлення супровідних друкованих документів для власних чи залучених
автотранспортів, що перевозить вантажі.
• Облік талонів комбайнерів і бункеристів.

• Взаєморозрахунки з пайовиками.
• Автоматизований облік власних та орендованих земельних ділянок (паїв)
та договорів про паї.
• Можливість нарахування орендної плати по паях фіксованою сумою або в процентному
співвідношенні, а також за майбутні періоди.
• Доступні різні форми виплати орендної плати пайовикам: грошовими коштами,
зерном, послугами та іншими негрошовими засобами.
• Автоматизовано донарахування в кінці року орендної плати, що належить пайовику.
• Автоматичне заповнення звіту "Відомості про наявність земельних ділянок"
як доповнення до Декларації платника єдиного податку четвертої групи
і регламентованого звіту "форма № 1ДФ".


ЦЕНА: 10800.00 грн.